Puskás Tivadar

(kronolog)

1844. szeptember 17-én született Pesten. Tanulmányait Pesten kezdte, majd a bécsi Theresianumban folytatta. Elsősorban a technikai tantárgyak érdekelték, ezért a bécsi műegyetemen tanult tovább.

Stúdiumait 1865-ben a szülői ház anyagi nehézségei miatt abbahagyta. 1866-ban Londonba ment, német nyelvórákból tarotta el magát.

1867-ben a Waring Brothers-et Eckersly vasútépítő cég alkalmazottja lett. Művezető és tolmács volt az angol építésvezetők mellett, a cég építette a magyarországi keleti vasutat.

1873-ban utazási irodát nyitott Bécsben. Vállalkozása sikeres volt, keresményével Amerikába ment. Őt is megérintette az aranyláz, Coroládóban földeket vásárolt és aranybányát nyitott.

1876-ban, mindenéből kifosztva  tért vissza Európába. Londonban és Brüsszelben távíróhálózat építéséhez kezdett. Itt érte a hír, hogy Alexander Graham Bell bemutatta telefontalálmányát. Érdeklődése ekkor a telefon felé fordult, és újra Amerikába ment. Itt találkozott Bell-el és Edisonnal.

1876 őszén 32 évesen ismerte meg a 29 éves Thomas Alva Edisont és találmánygyárát, New York melletti Menló Parkban. Edison maga köré gyűjtötte a tehetséges mérnököket, technikusokat és világszerte gondoskodott találmányaik megismertetéséről, meghonosításáról.

1876 őszétől 1877 nyaráig dolgozott Edisonnál, majd Edison európai megbízottjaként Londonban a fonográf honosításán dolgozott. 1878 őszén székhelyét áttette Párizsba, ahol a telefonhálózat építési munkáit irányította. Ekkor képezte ki öccsét, Ferencet a hálózat - és a központépítés műszaki, üzleti és szervezési munkáira.

1880-ban magánéletében is nagy változás ment végben, Londonban házasságot kötött Vetter von Lilien Sophie grófnővel, gróf Török József elvált feleségével, akivel még Kolozsvárott ismerkedett meg.

1884-ben, öccse Ferenc halála után családjával együtt Budapestre költözött, és átvette a távbeszélő-hálózat vezetését.

 1885-ben Abrudbányán sikertelen aranybányászatba kezdett.

1866-ban olaj után kutatott Zsibó környékén, de ez a vállalkozása is sikertelen volt. Családja, felesége öröksége révén Grazba költözött, Puskás Tivadar pedig magányosan és szegényen Budapestre tért vissza. Az örök újrakezdés vasemberén, Puskás Tivadaron a vas miniszter, Baross Gábor segített. Államosította a budapesti távbeszélőt, s ugyanakkor bérbe adta azt Puskás Tivadarnak, akinek műszaki zsenialitása a “beszélő újság” létrehozásában is megmutatkozott.

A Telefonhírmondó szabadalmát 1892-ben, 18 országban jegyeztette be. Megvalósítani hazánkban tudta, 1893. február 15-én szólalt meg a telefonhírmondó műsora. Feltalálója nem élvezhette sikereit, 1893. Március 16-án hirtelen elhunyt. Síremléke a Kreppesei temetőben (34/1 parcella, 2. Sor, 2. sír) található.